ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ผลคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน ศรายชื่อผู้สิทธิ์คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน 

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ  | (Download PDF)

ประกาศโรงเรียนหนองไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน  | (Download PDF)